etudes-marche-economique
DEZVOLTAREA AFACERII

Ce doresc clienții noștri?

Danske-saerregler-for-kosttilskud-under-pres
CEDO

Programările se vor face la adresa de email: cedo@avocatursachi.ro

1-achizitii-publice
ACHIZITII PUBLICE

Adresă de contact: achizitiipublice@avocatursachi.ro

Cereri admise la CEDO

Invocând încălcarea art. 3 şi a art. 5 § 1 din Convenţie, reclamantul se plânge de faptul că a fost supus la rele tratamente de către un poliţist în timp ce reprezenta, în calitate de avocat, un client în cursul unei anchete penale, că nu a fost efectuată o anchetă efectivă de către autorităţile competente în urma plângerii sale penale care îl viza pe respectivul poliţist, precum şi de faptul că a fost sechestrat în biroul organului care efectua ancheta penală pentru a semna, împotriva voinţei sale, un proccs-verbal redactat de acesta din urmă. Curtea concluzionează că în speţă a existat un tratament degradant, utilizarea forţei fizice împotriva reclamantului nefiind justificată şi că nu a beneficiat de o anchetă efectivă, însă consideră că, având în vedere împrejurările specince ale speţei, reclamantul nu a fost lipsit de libertate ;<Concluzii: Încălcarea art. 3 din Convenţie sub aspect material şi procedural, neîncălcarea art. 5 § 1 din Convenţie. Satifsacţie echitabilâ-11 700 curo (cu titlu de prejudiciu moral) .

 

Cojocaru contra României 22.03.2016 (74114/12)

 Cazan împotriva României 05.04.2016 (30050/12)

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că statul român trebuie să-i plătească Elenei Cojocaru, drept reparaţie morală pentru dreptul care i-a fost încălcat, suma de 39.000 euro. Curtea a mai constatat că autorităţile române nu au reuşit să clarifice aspecte esenţiale ale cazului, inclusiv cauza decesului, dacă medicul şi-a îndeplinit sau nu obligaţiile profesionale şi dacă tratamentul prescris a fost sau nu potrivit.

Constantinescu împotriva României 16.03.2016 (59254/13)

Invocând încălcarea art. 3 din Convenţie, reclamantul se plânge că a fost supus la rele tratamente din partea poliției şi că nu a beneficiat de o anchetă efectivă în ceea ce privește plângerea depusă împotriva poliţiştilor. Curtea concluzionează că leziunile reclamantului au fost cauzate de un tratament pentru care statul pârât este răspunzător, organele de poliție neluând nicio măsură pentru a asigura nivelul de protecţie prevăzut contra relelor tratamente şi că autoritățile nu au efectuat o anchetă aprofundată şi efectivă pe tema acuzaţiei credibile a reclamantului. 

Concluzii: Încălcarea art. 3 din Convenţie sub aspect material şi procedural; Satisfacție echitabilă 12 000 euro (daune morale), 2 300 euro (cheltuieli de judecată).

Lungu şi alţii împotriva României 21.10.2014 (25129/06)

Declară cererea admisibilă în ceea ce priveşte capătul de cerere formulat de reclamanţii domnul Lungu şi societatea Supermag Imperial şi întemeiat pe art. 6 § 1 din Convenţie şi pe art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie şi inadmisibilă pentru celelalte capete de cerere;

Hotărăşte că a fost încălcat art. 6 § 1 din Convenţie;

Hotărăşte că nu este necesar să examineze capătul de cerere întemeiat pe art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie;

Hotărăşte că prin constatarea unei încălcări se oferă o reparaţie echitabilă suficientă pentru prejudiciul suferit de reclamanţi.

Dâmbeanu contra României 23.07.2013 (42009/04)

Plângerea vizează lipsa unei anchete eficiente cu privire la decesul soţului în urma unui accident auto.

CEDO a constatat încălcarea art. 2 din Convenţie şi a obligat statul roman la plata cu titlu de daune morale a sumei de 15000 euro şi 394 euro cheltuieli de judecată.

Csoma c. României  15.01.2013 (8759/05)

Curtea a constatat încălcarea art. 8 din Convenţie prin faptul că, pe de o parte, pacienta nu a fost complet informată cu privire la riscurile intervenţiei medicale, nu s-a obţinut consimţământul scris al acesteia, s-a omis efectuarea testelor pre-operative obligatorii, iar pe de altă parte, la momentul respectiv, statul nu asigura un cadrul legal adecvat pentru reclamantă de a obţine un remediu efectiv pentru prejudiciul cauzat. Curtea a dispus ca statul pârât să plătească reclamantei, în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii, suma de 6.000 EUR, cu titlu de daune morale.

Codarcea vs. Romania 02.06.2009 (31765/04)

Malpraxis medical. Prescrierea raspunderii penale. Actiune civila introdusa separat. Durata procesului. Cumulul. Ingerinta in viata privata. Integritatea fizica. Obligatiile statului. CEDO a constatat ca reclamanta, al carei drept de a fi despagubita a fost recunoscut de instantele romane, nu a avut nici un mijloc legal de a beneficia efectiv de reparatia acordata, motiv pentru care se constata o incalcare a art. 8 din Conventie, obligand statul roman la plata a 20000 euro.

Velcescu contra României 20.03.2013 (29.190/04, 25.966/05, 1.781/07, 16.270/07, 20.277/07 şi 57.610/08) 

    (870) 736-8653